S&OP Boot Camp

Daadwerkelijke verkoop & operationele planning is net zo ongrijpbaar als dat deze sterk is en vereist zorgvuldige uitvoering en begeleiding. S&OP Boot Camp begeleidt uw team door een compleet S&OP oefenproces, vanaf het begin van de vraagplanning tot aan aanbodbeperkingen, gap-analyse en uitvoeringsbesluiten. Wanneer dit proces is vastgesteld, zal uw team de vraag en het aanbod kunnen koppelen aan strategische doelstellingen, hiermee de hoogst haalbare flexibiliteit en concurrentiepositie bewerkstelligend.

  • Audit van vraagplanningsproces t.b.v. efficiëntie en beste handelswijze
  • Identificatie uitdagingen en strategieën supply kant
  • Coachen van team tijdens oefen S&OP proces om inefficiënties te elimineren
  • Identificeren belangrijkste prestatie indicatoren om succes of lange termijn te meten.

Aan het einde van het S&OP Boot Camp, heeft uw team een duidelijk gedefinieerd en herhaalbaar proces voor het uitvoeren van een maandelijks S&OP proces. U zult in positie zijn om uw proces uit te breiden naar uw klanten en leveranciers. Hiermee geeft u uw bedrijf een groot voordeel op de markt.

Om succesvol te zijn moeten de S&OP processen gebouwd worden op gedegen vraag en aanbod planning. John Galt biedt adviserende diensten om deze essentiële basis te leggen:

Demand Planning Consulting – Vaststellen van een stevige basis voor vraag gedreven S&OP

Forecastability Analysis – beleid dat teams zich ontwikkelen en verbeteren van de winstgevendheid

John Galt is here as your long term S&OP partner. Contact us to learn more about our services.